's website

Hobby's

Hieronder staan een aantal hobbys van ons en vele hebben we ontdekt tijdens de reizen die we hebben gemaakt.

Motortrial

Motortrial is een tak van de motorsport waarbij het er om gaat een aantal uitdagende motortrial hindernissen te nemen zonder de grond of de hindernis met de voet te raken of de afzetting van het parcours te raken. De naam is afgeleid van het Engelse "to try" (proberen, beproeven). De rijder dient over een zeer goed evenwichtsgevoel te beschikken of deze na jaren van training aan te leren. Iemand die de motor goed beheerst kan vanaf de begane grond recht tegen de muur omhoog zijn motor op het balkon van de eerste verdieping motortrialparkeren, of op het dak van uw schuurtje. De vering is zo geavanceerd dat hij er met hetzelfde gemak er weer vanaf kan springen. Een wedstrijd bestaat uit een aantal zogenaamde non stops. Deze moeten van beginmotortrial tot einde worden afgelegd zonder dat de grond met iets anders dan de banden wordt geraakt. Een voetje aan de grond levert een strafpunt op. Ook moet de motor een voorwaartse richting blijven aanhouden. Stilstaan is toegestaan maar achteruitrijden dus niet.

Mark is vanaf 2009 gaan trialen en daar zijn weer vele foto's van gemaakt.

En nog een paar trialfoto's...
motortrial motortrial, diphoorn, sleen, erm mar, trial